For noen dager siden lanserte Folkehelseinstituttet appen «Smittestopp». Over en million mennesker har allerede lastet den ned. Den skal være et ledd i den store dugnaden for å bekjempe covid-19 ved at den gir beskjed om du har vært i nærheten av noen som er smittet.

Jeg fikk påvist covid-19 for fem uker siden og har selvfølgelig vært hjemme i isolasjon siden det. Fem uker med utmattelsessymptomer, hodepine, kvalme, tørste og feber. Jeg har altså ikke hatt et eneste luftveissymptom.

Som helsepersonell fikk jeg test. Jeg fikk beskjed om å vente 7 dager etter jeg føler meg helt frisk, før jeg kan gå ut døra. Koronatelefonen har gitt meg beskjed om at det ikke er aktuelt med ny test for å se om jeg er frisk.

Vi er bekreftet smittet, men blir ikke testet for å se om vi fortsatt kan smitte.

Med unntak av noe drøfting med koronatelefonen har jeg ikke hatt annen oppfølging. Sist gang de ringte er for 12 dager siden. Om man er frisk eller ikke, er altså i all hovedsak opp til hvordan man vurderer egne symptomer (med unntak av helsepersonell på somatiske sykehus som må teste negativt på to tester med 48 timers mellomrom).

Vi er bekreftet smittet, men blir ikke testet for å se om vi fortsatt kan smitte.

I morgen mener jeg selv det er 7 dager siden jeg har hatt noen av de nevnte symptomene. Dermed kan jeg gå ut. Jeg kan gå på butikken blant mennesker i risikogruppen. Men er jeg fortsatt smittsom? Det veit jeg ikke. Ikke Folkehelseinstituttet heller. Vi veit i det hele tatt lite om hvordan viruset oppfører seg.

Historien min er mest sannsynlig ganske lik mange av de over 7000 bekreftede tilfellene i dette landet. Vi er bekreftet smittet, men blir ikke testet for å se om vi fortsatt kan smitte. Vi gjør egne vurderinger, ingen har oversikt over når vi velger å gå ut.

Det finnes helt sikkert fastleger som forsøker å følge opp, men dersom en person sier han/hun er symptomfri på sjuende dagen, kan ikke fastlegen gjøre annet enn å stole på det.

Om man er frisk eller ikke, er altså i all hovedsak opp til hvordan man vurderer egne symptomer.

Det synes jeg det er vanskelig å forstå. Vi bruker milliarder i måneden av skattebetalernes penger for å holde samfunnet delvis nedstengt. Burde vi ikke da også sikre oss at de med bekreftet covid-19 er smittefrie før de slippes ut i samfunnet igjen?

Myndighetene har lenge lovet å teste flere, også de med milde symptomer. Skal «Smittestopp» funke, og skal vi klare å bekjempe dette viruset, er vi helt avhengig av å teste flere. Jeg mener det er helt nødvendig å starte med de 7000 som allerede er bekreftet.

Jeg har i dag lastet ned «Smittestopp». Der står en hilsen fra Folkehelseinstituttet: «Takk for at du hjelper! Du blir varslet hvis du har vært i kontakt med andre brukere av appen som senere viser seg å være smittet av koronaviruset.» Vel, jeg veit i alle fall om én. Kunne dere da hjulpet meg å ta del i «smittestopp»-dugnaden ved å teste meg?