Innholdet i lokalpolitikken i Modum er tidvis som å se på sakte-TV-programmet: «Druens vei til rosin.» Men nå kan det bli fyr i debatten og det kan attpåtil skje i opptakten til valgkampen. Her kan det bli virvlet opp mye støv og skape intern uro i partiene. Folk som aldri tidligere har tenkt en politisk tanke, kan bli vekket fra dvalen og gjøre som de gjorde i Paris i 1968; ta til gatene og kaste stein mot makta.

Vi tenker på konklusjonen til skoleutvalget som kommer med sin anbefaling i neste uke. Allerede under det siste møtet i utvalget, der Bygdeposten var til stede, kjente journalisten en svak eim av «svovellukt» i rommet. Den stammet trolig fra fyrstikkene som skal tenne lunta til dynamittlandingen; «fem barneskoler skal bli til tre.»

Det betyr i så fall at Sysle skole blir foreslått nedlagt og «spist» av en ny skole i Vikersund og at Enger og Buskerud skoler i Åmot blir fusjonert. Vi får vente til uka og se hva konklusjonen blir. Blir innstillingen å legge ned skoler vil det bli som å oppfordre til saftig banning under høymessen i Heggen kirke. Det er vanskelig å legge ned skoler. I en Senterpartikommune kan det også bli en politisk katastrofe tett opptil et valg. Det hjelper lite med festtaler om å ta hele kommunen i bruk, hvis de i praktisk politikk velger å legge deler av kommunen brakk.

Modumskolen sliter med utfordringer. Mye av det handler om oppførsel, utagering, dårlige leseferdigheter, bråk og selverklærte sjefer som styrer selv om de knapt er ferdig med tannfellingen. Det er mulig nye bygg vil roe dem ned, men det kan også bli historien om ekteparet som krangler så busta fyker, men som er overbevist om at romantikken ville blomstre bare de får bygd ny enebolig?

Hva som er riktig og hva som er feil når det gjelder framtidas skole er det mange meninger om. Utvalget har ikke hatt en enkel oppgave.Det vi kan slå fast er at hvis du virkelig vil skape strid i en kommune er det beste midlet å endre skolestruktur. Er du glad i lokalskolen din – og den står i fare for å bli slukt av noe større – blir det kamp. For de som synes debatter som er mer enn friske, er forfriskende, kan dette bli en aldeles herlig tid. Nå er det for seint å få på plass protestlister i forbindelse med valget. Blir det skolekamp må de som vil kjempe for sin skole bare håpe at det interne bråket i partiene blir så stort at belastningen med å ta upopulære avgjørelser blir umulig med tanke på valgresultatet.