Temperaturmålingen viser at motstanderne som er i mindretall roper høyest