Tidligere kommune- og fylkespolitiker for Høyre, Boye Arntzen, både roser og riser meg i et innlegg i Bygdeposten på nett og papir. Noe av det fortjener en kommentar eller to.

Arntzen skriver blant annet: «Morten Wold har representert Modum og Buskerud på en utmerket måte. Han har vært en tydelig moderat stemme. Heldigvis ble Wold nominert til en ny periode på Stortinget.»

Takk for de gode ordene, Boye. Ros er det sjelden politikere får. Ris vanker det imidlertid nok av, spesielt ofte i sosiale medier og i en språkdrakt sterkt preget av adjektiver. Man lærer seg fort ikke å la det gå inn på seg, men når overskriften på Boye Arntzens innlegg er «Skam deg, Morten Wold» så vekker det nok interesse hos enkelte.

Det Arntzen sikter til er at jeg i et intervju i Bygdeposten 23. mars uttalte at «regjeringen sa nei takk til 700.000 nye vaksinedoser i november og heller prioriterte at de kunne gis som bistand til andre land». Uttalelsen kom i forbindelse med at det fremkom at helsearbeidere ved private helseinstitusjoner, som Vikersund Bad, Modum Bad og Unicare Hokksund ikke får vaksiner gjennom den kommunale helsetjenesten.

De 700.000 vaksinene er en del av en avtale Norge har inngått for å vaksinere helsearbeidere i u-land. Av den grunn mener Arntzen at vi ikke har sagt nei til noe som helst. Isolert sett kan det sies å være en riktig tolkning, således kunne og burde jeg ordlagt meg annerledes i sitatet jeg ga til Bygdeposten.

Dette endrer likevel ikke det faktum at jeg som politiker alltid vil sette våre egne først når det handler om å hjelpe. Selv om Arntzen mener dette er «grenseløs egoisme som jeg burde holdt meg for god til». Det har han selvsagt rett til å mene. For meg handler ikke dette om egoisme. Det handler bare om å prioritere det norske folk og norske helsearbeidere først. Jeg tenker at det er min plikt som stortingspolitiker.

Les også

Skam deg, Morten