Taket er ikke tett og pipa har rast ned: Politikerne ga fritak fra boplikt i ti år

Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø i Modum har gitt fritak for boplikt i ti år på landbrukseiendommen Skinstad i Vikersund.