Sykler gamle smuglerveier over grensa til Sverige for å handle

Oppfinnsomheten kjenner ingen grenser: For å ta seg usett over grensa, tyr folk nå til å sykle på gamle smuglerveier.