Sykehuset utsetter operasjoner og innfører besøksrestriksjoner: – Vi må prioritere strengere

ØKER BEREDSKAPEN: Drammen sykehus øker beredskapen for å forberede seg på en økt tilstrømming av pasienter i tiden som kommer.  Det samme gjelder for Ringerike sykehus.

ØKER BEREDSKAPEN: Drammen sykehus øker beredskapen for å forberede seg på en økt tilstrømming av pasienter i tiden som kommer. Det samme gjelder for Ringerike sykehus. Foto:

– Korona-pandemien utfordrer helseforetaket på en rekke ulike områder. Det sier direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

DEL

Vestre Viken HF gikk i går i gul beredskap. Det betyr at foretaket nå setter i verk tiltak for å forberede en økt tilstrømming av pasienter. Fra mandag 16. mars vil derfor planlagt aktivitet reduseres.

Helt konkret betyr dette at Vestre Viken framover må prioritere øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene.

– Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge. Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager selvsagt ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, understreker Holm i en pressemelding.

Alle som blir berørt av utsettelsen, vil bli kontaktet av sykehuset og får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre.

– Gjelder dette deg, blir du kontaktet. Ikke ring oss, legger Holm til.

Vestre Viken HF har ansvar for Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Lier sykehus og Klinikken Psykisk helse og rus.


Ekstraordinære virkemidler

Slik situasjonen er nå vil Vestre Viken også ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Dette vil bli drøftet med foretakstillitsvalgte på mandag.

– Tiltakene som skal drøftes vil blant annet være utvidede arbeidstidsrammer og omlegging av arbeidsplaner, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere helgearbeidsfrekvens. Videre tiltak vil være omdisponering av ansatte, rekruttering av ekstrapersonell, utsettelse av fastsatt ferie, avspasering og permisjoner med videre, forklarer Holm.

Adgangskontroll og besøksrestriksjoner

Andre konsekvenser av korona-situasjonen, er at det er innført adgangskontroll på Vestre Viken sine lokasjoner. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Det er også innført strenge restriksjoner for besøk til sykehusene.

– Generelt er det slik at besøkende til barn og nyfødte samt blodgivere som har hoste eller feber eller som nylig har vært i utlandet ikke skal gå inn i våre lokasjoner, føyer han til.

Generelt er det også slik at det tillates besøk av foreldre når barn er innlagt, og det tillates besøk av barnefar eller medmor på barselenheter. Pasienter som trenger ledsager kan også ha med seg ledsager.

Alt annet besøk er i utgangspunktet ikke tillatt.

– Vi er klar over at i dagens situasjon er det svært mange spørsmål, og det er stor usikkerhet. Dette merker vi i antall henvendelser vi får både fra pasienter, pårørende, egne ansatte og fra media. Jeg kan ikke love at vi som håndterer informasjonsvirksomheten i Vestre Viken klarer å dekke det enorme informasjonsbehovet som finnes. Jeg kan imidlertid love at vi skal gjøre så godt vi kan, understreker Holm.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken