Sykehuset måtte avvise mer enn 4.000 pasienter: – Nå lager vi en plan for å ta igjen etterslepet

LAGER PLAN: May Janne Botha Pedersen forteller at Ringerike sykehus har et stort etterslep å ta igjen.. Mer enn 4.000 konsultasjoner ble avlyst i mars og april.

LAGER PLAN: May Janne Botha Pedersen forteller at Ringerike sykehus har et stort etterslep å ta igjen.. Mer enn 4.000 konsultasjoner ble avlyst i mars og april. Foto:

Det er ingen korona-smittede på Ringerike Sykehus nå, og smittetallene i samfunnet er på vei ned. Men sykehuset har likevel en formidabel oppgave foran seg.

DEL

Ringerikes Blad: 4.165 avlyste konsultasjoner i løpet av mars og april, og 136 avbestillinger av operasjonspasienter. Det er mye som skal hentes inn igjen når Ringerike sykehus etter hvert skal ta steget over i hverdagen igjen.

– Vi jobber med en plan for å ta igjen etterslepet, sier klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

– Da er vi nødt til å gjøre en prioritering på listene, og samtidig se på tiltak som for eksempel å gjøre dagene lengre, sier hun.

LES OGSÅ: Øker beredskap for å kunne teste flere

Nærmer seg 100 prosent

Fortsatt er ikke sykehuset helt tilbake på normal drift. Smittevernrutinene gjør ting litt mer krevende enn de vanligvis er.

– Vi nærmer oss, men er ikke helt på 100 prosents drift. Spesielt på poliklinikk er det restriksjoner. Men på operasjoner er vi nær 100 prosent, og dagkirurgien nærmer seg også, sier hun.

– Vi understreker at det er trygt å komme til avtalte timer på sykehuset. Mange er bekymret, men det er veldig få som ikke ønsker å komme, sier Botha Pedersen.

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen i Ringerike forteller at også fastlegene er på vei tilbake til normal drift.

TAKKER: Kommunalsjef for helse og omsorg Christine Myhre Bråthen har kommentert oppsigelsen til Rasch.

TAKKER: Kommunalsjef for helse og omsorg Christine Myhre Bråthen har kommentert oppsigelsen til Rasch. Foto:

– Vi så at fastlegene fikk mange avlysninger. Nå ser det ut til at pasientene har begynt å melde seg igjen. Det er fortsatt mye ledig kapasitet hos fastlegene, sier hun.

Myhre Bråthen legger til at alle mottakere av kommunale tjenester også kan ta det rolig:

– Det er helt trygt å ta imot tjenestene våre, forsikrer hun.

Venter flere i psykiatrien

Kent Håpnes ved Ringerike distriktspsykiatriske senter forteller at trykket ikke har vært større enn vanlig i mars og april, men er forberedt på å få økt pågang i etterkant av koronatiltakene.

– Vi har brukt beredskapsperioden på å forberede oss på det som ligger foran, sier han.

– I en situasjon som dette øker stressnivået hos mange, og det kan bringe fram depresjoner og angst. Vi ser for oss en økt henvisning av pasienter vi normalt ikke møter, sier han.

Men samtidig kan Håpnes fortelle at det egentlig har vært ganske stille for deres del de siste ukene.

ÅPNET DØRENE: Ringerike distriktspsykiatriske senter har åpnet poliklinikken igjen, etter å ha vært stengt de siste ukene.

ÅPNET DØRENE: Ringerike distriktspsykiatriske senter har åpnet poliklinikken igjen, etter å ha vært stengt de siste ukene. Foto:


– Det skiller seg lite ut fra normalsituasjonen foreløpig. De henvisningene vi får er stort sett pasienter vi kjenner fra før. Nå åpner vi poliklinikken igjen: Hittil har du møtt låst dør når du har kommet hit, men nå er dørene åpne igjen. Vi har god logistikk som sikrer at alle beskyttes best mulig mot smitte, og vi har laget et eget system for ansatte og behandlere, sier han.

– Det er trygt å komme tilbake til behandling her.

Ringerike DPS har laget en video om korona-tiltakene de gjennomfører. Den kan du se her.

Sjokk-digitalisert

Christine Myhre Bråthen i Ringerike kommune berømmer både sykehuset og nabokommunene for et godt samarbeid. Hun er også svært glad for at det var gjort en grundig jobb med å rigge seg for digital kommunikasjon i løpet av de siste årene.

– Nå ser vi at den opplæringen vi har gjort de to siste årene har vært veldig viktig. Vi kan si at vi har blitt sjokk-digitalisert, men vi var heldigvis forberedt på dette, sier hun.

Kommunalsjefen er sikker på at metodene som nå er tatt i bruk blir med videre over i en korona-fri verden.

– Vi har prøvd å implementere digitale konsultasjoner hos fastlegene gjennom et par år. Nå bruker alle fastlegene det. Jeg snakket nylig med en fastlege som nå har 50 prosent av konsultasjonene sine digitalt, og vedkommende vil fortsette å jobbe digitalt, sier hun.

LES OGSÅ: Bjørn fra Modum er på sporet av Covid-19 – og han fikk hjelp av lillesøster på Ringerike sykehus

Glad for hurtigtest

May Janne Botha Pedersen forsikrer om at sykehuset fortsatt står med ett ben inne i beredskapen, selv om sykehuset nå er i såkalt grønn beredskap.

TILBAKE MOT NORMALEN: Ringerike sykehuser på vei tilbake til normal drift, men er fortsatt i beredskap til å kunne takle nye utbrudd av korona-smitte.

TILBAKE MOT NORMALEN: Ringerike sykehuser på vei tilbake til normal drift, men er fortsatt i beredskap til å kunne takle nye utbrudd av korona-smitte. Foto:

– Men vi trapper opp aktiviteten gradvis. Det er viktig at vi klarer å opprettholde en avstand på 1–2 meter i venteområdene. Om du har en avtale på sykehuset, er det fortsatt viktig at du tar kontakt i forkant dersom du har symptomer, eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet eller mistenkt smittet, sier hun.

– Vi har ikke fått det trykket som vi tenkte kunne komme. Så langt har vi hatt 14 smittede inne på sykehuset, men alle disse er skrevet ut. Daglig sjekker vi 5–7 pasienter ved mistanke om smitte. Vi er veldig glade for at vi nå har fått en hurtigtest som gir oss svar på en time. Det fører til at vi slipper å isolere pasienter hvor det er mistanke om smitte, sier klinikkdirektøren.

Når du og jeg kan besøke familie og venner på sykehuset, tør hun ikke si noe om ennå.

– Der må vi forholde oss til nasjonale retningslinjer, sier May Janne Botha Pedersen.

LES OGSÅ:

Artikkeltags