Svar til Alex Snyder (Rødt): Kultur og BPA – ja det er lurt!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det jeg mener har ingen ting med hverken kultursjefen eller helse- og sosialsjefen å gjøre, bare så det er klart. Det jeg «egentlig» mener er at Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)-ordningen hører mer til i Norsk Lov; Lov for de med funksjonsnedsettelse i henhold til menneskerettigheter, likeverd og livsglede, enn under helse- og sosialtjenestene.

Begrunnelsen for dette, er at ordningen ikke er en helsesak, og at ordningen heller ikke fungerer bra nok slik den er i dag. Ordningen ble riktignok rettighetsfestet 1. januar 2015 i nettopp i pasient – og brukerrettighetsloven.

Regjeringen og Stortinget har, sammen med brukere av BPA ordningen, innsett på disse fem årene at ordningen ikke passer inn der den er, etter at de startet opp i 2015. Stortinget skulle kommet med en revidert lov i oktober 2019, med intensjon om å ta ordningen ut av helse- og omsorgstjenesteloven, men ble utsatt til februar 2020.


BPA er et likestillingsverktøy som handler om å ivareta menneskerettigheter, likestilling og likeverd. Ikke om sykdom og/eller diagnoser!

De som trenger BPA har en rett til å leve – ikke bare overleve! En saksbehandler i helse og sosial bør ikke gjøre slike vedtak, de tenker ofte pasient, noe disse ikke er. Pasienter får selvfølgelig det de har krav på innen helse- og sosial. Vi må bort fra omsorgsperspektivet når vi snakker om BPA.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut rundskriv til alle kommuner etter at BPA ble rettighetsfestet, hvor de oppfordra kommunene til å benytte Norsk Standards kontrakt når de anskaffer BPA. Bare halvparten av kommunene bruker disse. Det fører til store ulikheter, to nabokommuner kan tilby vidt forskjellige levekår for funksjonshemmede. Om en med BPA skal på reise, krever kommunen rapporteringsplikt, det er klart i strid med Stortingets intensjon for BPA.

1.) BPA, 2.) assistent og 3.) omsorgslønn er tre forskjellige ting, viktig å vite! Jeg mener vi må få en kompetent BPA-koordinator til å ivareta disse brukerne i en etat med kompetanse på livsglede, likestilling og menneskerettigheter – og under et annet lovverk!


Norge har fått refs av FN flere ganger for ikke å ha likestilt menneskerettighetene for alle borgere (de med funksjonsnedsettelse), i nåværende Norsk Lov. Vi har fått til Barns rettigheter, Eldres rettigheter osv. – det er kun de med funksjonsnedsettelse som ikke er inkludert i Norsk Lov ut fra menneskerettighetene! Du kan da vel ikke mene dette er rettferdig? Alle andres rettigheter er inkludert i Norsk Lov – hvorfor da ikke de med funksjonsnedsettelse?

FN har bedt Norge rydde opp i dette, og det haster!

Så til slutt Alex Snyder; Hvorfor er du skeptisk til det nye navnet? Er det skummelt med endringer? Eller synes du ikke vi skal kjempe for at alle mennesker får sine rettigheter under Norsk Lov?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken