16. april publiserer Bygdeposten en sak basert på en lokal trafikklærer, som hadde tatt et bilde av meg ute på sykkel, og et forsøksvis enkelt debatt-utgangspunkt om hva bilen bak og syklisten skal gjøre. Dessverre ble innholdet i artikkelen misvisende og det som var av "debatt" oppsummeres med de vanlige versting-kommentarene. Fra de som vil ha veien for seg selv og bruker merkverdige misforståelser for å underbygge det, til de som fremmet voldsoppfordringer.

Den ene reaksjonen som gikk igjen endel og har et visst saklig grunnlag, er at sykling på Rv35 Åmot-Hokksund for trening bør unngås. Dette er jeg rimelig enig i.

Kanskje burde anledningen heller brukes til å spørre de som ivrer etter å fjerne enkelte trafikanter fra veien om deres egen bilkjøring består en sånn vurdering av "nødvendighet", men for enkelhets skyld slår jeg heller fast at jeg selv styrer unna treningsbruk av denne strekningen. Derimot er jeg en av de som bruker sykkelen endel for transport, inklusive til/fra jobb.

Uansett har ingen rett til å dømme andres behov og enhver form for aggresjon mens en sitter bak rattet, er ingenting annet enn en fallitt-erklæring over egne ferdigheter.

I artikkelen drar trafikklæreren inn en situasjon i forkant av bildet og en påstand om at syklingen min kan ha vært et regelbrudd etter vegtrafikkloven § 3 sin helt generelle formulering til alle trafikanter om ikke å være "unødig til hinder".

Alle kan naturlig nok føle seg litt "unødig hindret" når gasspedalen må vente, men § 3 tilbyr ingen trøst.

Sykler en bortover med biler bak og tar bilder istedenfor å tråkke, da blir det raskt "unødig til hinder". Sykler man i en helt naturlig hastighet for en sykkel, er det ikke "unødig", i lovens forstand. Hva som er maksimalt tillat hastighet på strekningen endrer ikke denne grunnleggende forståelsen.

Vegtrafikkloven § 3 er selvfølgelig mer omfattende enn som så, og alt tilsier at syklister har en plikt til å stoppe for trafikk bakfra, hvis nødvendig for å sikre en viss trafikkflyt. Den bortimot totale mangelen på rettspraksis rundt dette må kunne tolkes som at det skal mye til for å anvende § 3 mot syklister på denne måten. I tillegg er jeg rimelig trygg på at faktiske forhold i situasjonen tilsier at jeg har syklet godt i tråd med § 3.

Når trafikklæreren drar inn en så generell paragraf, uten noen forsøk på å presisere hvilke faktorer som kan være utslagsgivende, blir dette stående som simpel feil-informasjon. Dessverre av den typen som både brukes til å "rettferdiggjøre" aggressiv kjøring, og gjør det vanskeligere å føre en konstruktiv debatt om reelt samspill i trafikken.

Det jeg i hvertfall gjør, er som vanlig å se etter tungtrafikk bak, som i så fall trenger ekstra hjelp til forbikjøring. Det var det ikke, og jeg legger meg ut til lomma så bilen rett bak kan suse forbi, men fortsetter uten å stoppe 200 meter videre dit bildet er tatt.

I kneika faller hastigheten til 22 km/t, og jeg skifter min posisjon i veibanen helt ut til hvitstripa, fordi jeg ønsker at bilene bak da skal kjøre forbi. Generelt er jeg veldig enig i det trafikklæreren tar opp med å sykle lenger ut i veibanen, men akkurat i en sånn situasjon ønsker jeg heller å få bilene forbi.

Flere bør tenke litt over dette aspektet av samspill i trafikken - jo hissigere bilister blir på å "skvise" seg forbi, desto mer konsekvent må syklister bruke mer av veibanen for å bevare sikkerheten. På sikt kan det jo også gå mot en spesifikk lovfestet minimums-avstand, som flere andre land har innført, men bedre hvis alle klarer å følge de eksisterende reglene. Så slipper vi et innskrenket regelverk, som vanskeliggjør gode praktiske løsninger à la forbikjøring inn mot midtrabatten i bilde-situasjonen.

Dessverre blir også artikkelens klare antydning om at bakketoppen er et hinder for forbikjøring feil. Forbudet mot forbikjøring ved bakketopp tilhører en del av trafikkreglene § 12, som spesifikt ikke gjelder "ved forbikjøring av tohjulskjøretøy som er plassert til høyre i kjørefeltet".

At denne "saken" ble spredt helt til nasjonale medier viser til det fulle at temaet "syklister vs. bilister" er fritt vilt for de som ønsker å høste oppmerksomhet/lesere/klikk. Dette vil fortsette i årevis, og jeg vil oppfordre alle med posisjon til å gjøre mer ut av det enn en eller annen Facebook-post, til å tenke gjennom hvordan det faktisk skal komme noe mer ut av utspillet enn bare enda en kvalm "debatt", overkjørt av haterne som hisser hverandre opp.

Til det totalt overlegne flertallet av norske sjåfører, som er ryddige og flinke ovenfor syklister: Takk!

LES OGSÅ: Nå skal bilen bestemme hvor fort du kan få kjøre – for å spare 25.000 menneskeliv