Gå til sidens hovedinnhold

Svake grupper rammes hardt i Modum nå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lenge før budsjettet legges fram har posisjonen i Modum gitt fullmakt til å kutte i neste års budsjett, kutt som rammer de aller svakeste. Seks heldøgns omsorgsplasser forsvinner og 20 årsverk innen helse og omsorg kuttes. De siste årene er mange plasser med heldøgns pleie og omsorg kuttet. Det er bare et par måneder siden hele underetasjen på Geithus bo- og dagsenter ble lagt ned. Nå kuttes enda flere plasser. Det er dramatisk og betyr en betydelig reduksjon av omsorgstilbudet i Modum. Det rammer en sektor der ansatte allerede er hardt presset. Kuttene kommer samtidig som vi forsøker å få til en bedre heltidskultur innen omsorgsyrkene.

Arbeiderpartiet har forsøkt å redde omsorgen, men ble nedstemt av Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren. I formannskapet stemte også Venstre og Kristelig Folkeparti mot Arbeiderpartiet.

I Bygdeposten skriver de fem gruppelederne at man ikke har startet budsjettforhandlingene for 2021, og at man hadde tanker om å invitere både Arbeiderpartiet, SV og MDG til drøftinger. Det er grunn til å minne gruppelederne om at i politikken er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Alle kan jo lese hva som er vedtatt i både hovedutvalg og formannskap.

I debattinnlegget skriver gruppelederne at tiltakene innen helse og omsorg er ansvarlige, og at man er godt innenfor det lovpålagte. Det er trolig en dårlig trøst for pårørende som sliter, og det blir ikke bedre når terskelen for omsorgsplass blir enda høyere.

Vi som er politikere er tillitsvalgte for innbyggerne i kommunen, og vi har et særlig ansvar for de svake gruppene.

Les også

- Vi har ikke startet budsjettforhandlingene ennå

Kommentarer til denne saken