Staten tar med den ene hånden og gir med den andre. For Modums del betyr det at staten nå trekker inn nær 60 millioner kroner fordi Modum har investert i kraftverk. Det skjer allerede i år. De økte strømprisene har gjort at inntektene er høyere enn forventet, fordi kommuner med som sitter på kraftrettigheter kan selge konsesjonskraften til en høyere pris enn de selv må betale for den. Hvis dette ikke er en regnefeil vil Modum kommune komme i en skikkelig økonomisk skvis. De vil nok kunne ta ut et økt utbytte fra kraftselskapene i år og ta noe fra fond så sant dette kun er et forbigående fenomen. Blir det varig vil det bli svært krevende økonomiske tider framover.

Samtidig med dette skal et utvalg se på framtidens skolestruktur i Modum. Å drive skole er en kommunal oppgave. Flere av skolebyggene i Modum er sterkt preget av hard bruk over mange år. Som Bygdeposten skrev i forrige uke har det kommet en rekke avviksmeldinger fra spesielt Vikersund skole, der elever og lærere tidvis har sittet innpakket i ull og boblejakker for å holde varmen. Undervisningssjefen anslår av Modum trenger å bruke nær én milliard kroner på skolebygg. Det har de ikke råd til nå og enda verre vil det bli hvis inntektene fra staten reduseres i mange år framover fordi kommunen har investert i ren energi.

Noen kommuner har eiendomsskatt. Noen kommuner har skatteinntekter som er til dels mye høyere pr. innbygger enn Modum har. Modum er i utgangspunktet en lavinntektskommune som har rundt 80 prosent av skatteinntektene sammenlignet med en gjennomsnittskommune. Og noen kommuner har både høye skatteinntekter og eiendomsskatt i tillegg. Modum får kompensert for lave skatteinntekter, men kun opp til 94 prosent av landsgjennomsnittet. Derfra og opp til 100 prosent er det et stort gap på mange millioner kroner.

Derfor kunne det være en slags rettferdighet at Modum kun ble trukket for inntektene som eventuelt oversteg landsgjennomsnittet i inntekter. Slik det legges opp til nå vil dette svekke Modum kommune og kraftselskapene mye og det vil føre til store økonomiske utfordringer i hvert fall hvis de vedvarer. Det vil komme til å smerte for veldig mange.