Drammens Tidende: Statens Vegvesen opplyser på sine nettsider at Strømsåstunnelen på E134 mellom Drammen og Mjøndalen holder stengt mandager, tirsdager, onsdager og torsdager fra 17. oktober til og med 4. november i tidsrommet kl. 21.00 og 05.00

Omfattende vedlikeholdsarbeid

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Ole-Petter Ruud opplyser om at den planlagte stengningen skyldes et større vedlikeholdsarbeid:

– Den tekniske forklaringen går ut på at filtervegger og sjaktvifter i tunnelen skal skiftes, sier han.

Åpen på dagtid

Det er altså utelukkende på nattestid at tunnelen er stengt. Strømsåstunnelen vil ellers være åpen for normal ferdsel resten av døgnets tider. Byggeleder i Statens vegvesen, Anita Tveiten, tviler på at arbeidet vil få de store konsekvensene for trafikken:

– Nei, dette finner altså sted på nattestid, hvor det uansett er lite veitrafikk. Vi regner ikke med at dette kommer til å få de store konsekvensene, sier hun.

Omkjøring godt skiltet

Tveiten opplyser samtidig om at alternative ruter vil være godt skiltet for dem som ferdes langs strekningen på nattestid. Her vil det for de fleste være aktuelt å kjøre langs Fylkesvei 283 på andre siden av Drammenselva.