Streiker på Sigdal Kjøkken

TO TIMERS STREIK: Kristin Sætre og Runar Dannemark, nestleder og leder i bedriftsklubben ved Sigdal Kjøkken AS, og i bakgrunn arbeidstaker Sabina Malanowske, streiker i morgen i to timer mot forslaget til ny arbeidsmiljølov.

TO TIMERS STREIK: Kristin Sætre og Runar Dannemark, nestleder og leder i bedriftsklubben ved Sigdal Kjøkken AS, og i bakgrunn arbeidstaker Sabina Malanowske, streiker i morgen i to timer mot forslaget til ny arbeidsmiljølov.

Artikkelen er over 5 år gammel

– Med flere midlertidige ansettelser, vil folk ikke få huslån, noe som rammer bransjen. Og ungdommen vil flytte fra bygda.

DEL

– Forslaget til ny arbeidsmiljølov vil få store konsekvenser og betyr tilbakegang for arbeidslivet i Norge, mener Runar Dannemark og Kristin Sætre.

Negative konsekvenser

Lederen og nestleder i bedriftsklubben ved Sigdal Kjøkken, tilsluttet Øvre Buskerud fagforening 043, markerer de i morgen sin protest mot arbeidsmiljøloven med to timers streik.

– Vi ligger langt unna de største byene og markerer det her i kantinen, sier Dannemark. Han vil gi en saklig orientering om arbeidsminister Robert Erikssons endringsforslag, med mulighet for debatt.

Sårbare arbeidsplasser

Dannemark ser mange negative konsekvenser. Særlig frykter han økt bruk av midlertidige stillinger. Regjeringen forslår at alle stillinger skal kunne utlyses midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Og at maksimalt 15 prosent av de ansatte i virksomheten skal kunne være midlertidig ansatt.

De mister goder som fast ansatte har. Midlertidig ansatte får ikke innvilget lån til hus. Dannemark påpeker at det vil senke aktivitet i byggebransjen, noe som rammer kjøkkenprodusenter og andre bedrifter.

– Sigdal er sårbart når det gjelder antall arbeidsplasser, sier Sætre. De kaller det en type sosial dumping, for med mer midlertidige stillinger vil de utenfra, fra østeuropeiske land, få større muligheter.

– Bygda vil lide. Hva slags samfunn vil vi få om hver fjerde ansatt har midlertidig jobb, sier de.

Økt fraflytting

Kristin Sætre frykter at det vil ramme kvaliteten ved Sigdal Kjøkken. Bedriften er avhengig av å ha en stabil arbeidsstokk med ansatte som har opparbeider seg unik kunnskap gjennom arbeidserfaring over tid.

Arbeidsminister Robert Eriksson begrunner forslaget med at han vil åpne for at flere ufaglærte skal få prøve seg og få flere folk i jobb. Kristin Sætre tror at det vil slå motsatt ut.

– For kommunen generelt vil det føre til at ungdommen flytter ut når de ikke kan kjøpe hus og få fast jobb, sier hun.
De ser for seg at familier må da ha flere midlertidige stillinger for å få en inntekt de kan leve på.

Sykefraværet øker

– Sigdal Kjøkken har allerede en ordning med fleksibel arbeidstid. Nå etter nyttår, med mindre å gjøre, drar de ansatte hjem tidligere. De tar det igjen utover våren når bestillingene øker, sier Dannemark.

I forslaget er mer overtid, uten overtidsbetaling, fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned. For Sigdal Kjøkken vil det bety at de må si opp folk i tider med mindre å gjøre.

Det blir også større press på søndagsarbeid, med forslag om å jobbe fem søndager og helligdager på rad. Sigdal Kjøkken stiller seg solidarisk med de det gjelder.

Kollektiv søksmålsrett og økte strafferammer er et verktøy tillitsvalgte har mot ulovlige forhold på arbeidsplassen, og noe Runar Dannemark sier de har benyttet seg av. Det vil falle bort. Kristin Sætre og Runar Dannemark er enige med Arbeidstilsynet i at den nye arbeidsmiljøloven vil føre til mer sykdom, stress og ulykker og mer arbeidskriminalitet.

LO, YS og Unio representerer om lag 1,5 millioner medlemmer. I morgen samles de til to timers streik i mange norske byer.

- Dette angår alle som jobber

– I Buskerud blir det sju arrangementer. I Midtfylket støtter vi opp om aksjonen i Hønefoss. I nedre del av fylket drar vi til Drammen, sier Jan Petter Gundersen, distriktssekretær i LO Buskerud.

– Vi har delt ut flere tusen løpesedler og venter at det blir en storstilt markering, sier han.

Gundersen plukker i stykker regjeringens argumenter.

– LO i Sverige sier at økt bruk av midlertidig ansettelser der ikke førte til flere i jobb. Sykefraværet gikk opp og unge fikk ikke boliglån. Ungdom i Norge sier de har det fleksibelt nok. De kan jobbe i helgene mens de går på skolen. 70 prosent av NHOs bedrifter ser ingen grunn til å endre arbeidsmiljøloven, argumenterer han. 

– Møt opp!

Anne Warhuus, leder for Fagforbundet Modum og Sigdal, sier de har gått ut med sterk oppfordring om å møte opp enten i Hønefoss eller Drammen for å vise sin motstand.

– Arbeidsmiljøloven gjelder alle som jobber, sier hun, og opplyser at det er satt opp buss fra Åmot til Hønefoss.

I Modum og Sigdal har de 1 158 medlemmer, derav er 370 uføre/pensjonister.

– Hovedhensikten er å bli synlige gjennom å samles. Men for dem som ikke rekker fram, er det like greit å jobbe. Det hjelper ikke å sette seg ned på pauserommet eller gå hjem, for vi skal ikke ramme arbeidsgiverne, sier Anne Warhuus.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken