Den nye Bygdelista anført av ordfører Knut Martin Glesne straffes knallhardt av velgerne i Krødsherad. Det viser en blodfersk meningsmåling analysebyrået Sentio Research har gjort på oppdrag for Bygdeposten. Det nærmer seg ett år til nytt kommunevalg, og det har vært store bevegelser i velgermassen siden 2019. At den betente skolesaken har vært utslagsgivende, er det ingen tvil om. Det er en nærliggende konklusjon fordi det ikke har handlet om noe annet i Krødsherad siden høsten 2020.

Også Arbeiderpartiet mister velgere. Intern strid og mange utmeldte fra partiet er noe velgerne har fått med seg. Heller ikke de som stemte på Arbeiderpartiet fikk den skolepolitikken de ble lovet, fordi flere av de som ble valgt inn i kommunestyret, meldte seg ut og stemte for noe helt annet enn partiprogrammet de ble valgt på.

Når skolesaken endrer det politiske landskapet i så stor grad, viser det at flertallet av velgerne ønsker en annen løsning enn det dagens politiske flertall står for. Flertallet er med andre ord helt i utakt med velgerne og bryter nok en gang med mandatet de fikk ved forrige valg. Da valgte folket ut ifra en lovnad om to skoler. Det brøt det politiske flertallet elegant. Nå tyder alt på at de heller ikke lytter til det klare signalet i denne meningsmålingen. Rent formelt kan de gjøre det, fordi de har makten nå, men i skolesaken handler det om noe mer enn å strø litt sand på budsjettet til kommunedirektøren i desembermøtet. Det handler om en varig endret struktur i lokalsamfunnet.

Det var en eneveldig engelsk konge som en gang sa: «folket liker meg ikke – skaff meg et nytt folk». Sett i lys av meningsmålingen, blir det motsatt: «folket liker ikke makta og skaffer seg en ny». Det vil bli konsekvensen om ett år. Skolesaken vil ikke bli glemt.

Det er mange og tungtveiende argumenter for å utsette skolesaken og la velgerne få si sitt i september 2023:

  • Kraftig prisvekst blant annet på bygningsmaterialer vil snevre inn prosjektet hvis de skal forholde seg til rammen på 155 millioner kroner.
  • Skolesaken har vært dypt splittende og på mange områder skadet det indre samholdet i kommunen i uoverskuelig framtid.
  • Skoletomta som ble valgt, har store begrensninger ettersom området er vernet.
  • Velgerne føler de ble ført bak lyset etter forrige valg.

Høyre er den store vinneren på meningsmålingen. De er nå Krødsherads største parti og ville trolig fått ordføreren hvis det var valg i dag. Duoen Andreas Kagiavas Torp og Gøril Ødegård har velgerne i ryggen. De er unge og begge jobber som lærere. Dermed sitter de med stor kunnskap om hvordan en god skole skal drives. Slik det ser ut nå, lytter altså velgerne til ungdommen, og ungdommen er som kjent framtiden.

Dessuten er det en ting til som politikerne i Krødsherad bør tenke på. Folketallet synker dramatisk. Det kan gi gode argumenter for én skole, men samtidig sender den pågående striden følgende signal ut av bygda: ikke flytt dit – for der er det full krig.