Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert prøvene som ble tatt 29. juli på fire forskjellige steder i Steinsfjorden. Prøvestedene er Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, skriver NIVA i en pressemelding.

De har sett på prøvene i mikroskap for å vurdere mengdene med cyanobakterier (blågrønnalger), i tillegg er prøvene analysert for å se etter cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

Resultatet av denne analysen er:

  • Slettøya:          0,2 µg/l microcystin
  • Høyenhall:        0,2 µg/l microcystin
  • Grantopp:        0,3 µg/l microcystin
  • Rørvik:             ikke påvist microcystin

Anbefalt grenseverdi i badevann, som er satt av Verdens helseorganisasjon, er 10 µg/l med microcystin.

NIVA konkluderer med at konsentrasjonen i Steinsfjorden er relativt lav, men dersom det samles mye alger inn mot land kan nivåene i disse områdene være mye høyere.

LES OGSÅ: Alger oppdaget i Randsfjorden: – Ufarlig, men du bør ikke gå ut i vannet der de er