Storkontroller i alle dalfører: Her slipper du ikke så lett forbi

Fram til torsdag kveld skal det godt gjøres å ta seg fram mellom Østlandet og Vestlandet med lastebil uten å bli stanset av vegvesenets kontrollører.