Stor enighet om de store linjene i Modumbudsjettet

Det var nesten en rørende tverrpolitisk enighet om de store linjene i budsjettet 2020. Blant annet har alle partiene på forhånd blitt enige om et felles forslag på de aller viktigste områdene.