Smitteveien er i all hovedsak kjent.

– Smittesporingen avdekker at smitten i stor grad er knytta til sosiale sammenkomster og arrangementer og videre innad i berørte husstander. Vi forventer at det fortsatt vil meldes om nye tilfeller, både i tilknytting til eksisterende smitte, men også nye tilfeller med andre smitteveier, sier beredskapsleder Henrik O. Mørch i Sigdal.

Han kommer i en pressemelding med en henstilling til innbyggerne i kommunen.

– I Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor svært viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern, testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er essensielt at vi unngår smitte inn i helsetjenestene.

For at smittetrenden skal snu, er det iverksatt strengere nasjonale råd og regler som ble gjeldende fra 15. desember1. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

– Det viktigste du kan gjøre i vår felles kamp mot pandemien, er å si ja til vaksine og å holde deg hjemme og ta en test når du er syk, sier beredskapslederen.

Råd ved smitte

Han ønsker også å minne om hva man skal gjøre om selvtesten er positiv:

Ringe smittesporingsteamet i kommunen så fort som mulig på telefon 913 44 552. I helgene, jul- og nyttår kan smittesporingsvakt være andre telefonnumre; informasjon om dette legges ut på kommunens nettside

Bestille time på teststasjonen for å bekrefte testresultatet med en prøve der.

Gå i isolasjon og følge gjeldende retningslinjer for hjemmeisolering.

Informere sine nærkontakter om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Må prioritere hvem som skal testes

– På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, må kommunen prioritere hvem som skal testes. Denne prioriteringen skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Teststasjonen og smittesporingsteamet følger opp disse retningslinjene, sier Henrik O. Mørch.

Han sier innbyggerne kan få selvtester fra teststasjonen og helsestasjonen etter en behovsvurdering.

Når det gjelder vaksinasjon vil alle over 45 år, som fikk dose 2 for mer enn fire og en halv måned siden, bli kontaktet for time til dose 3.

– Vaksinasjonsteamet tar kontakt med de det gjelder, du trenger ikke ringe, sier Mørch.

Neste massevaksinasjon i Sigdal er planlagt den 5. januar.