Stig Rune vil bruke 55.000 kroner på god dyrevelferd