Stenger rv. 35 – omkjøring gjennom Åmot

Veivesenet skal skifte stikkrenne og må stenge veien.