I flere aviser i Buskerud den siste måneden, innrømmer Buskerud FrPs fremste stortingskandidat Morten Wold hvilket enormt feilgrep det var å etablere Viken fylkeskommune. Det er bra han tar selvkritikk for det FrP har ansvaret for og vi i Senterpartiet er glade for at FrP nå lover velgerne at partiet vil støtte en oppløsning av Viken når det blir fremmet i fylkestinget.

I innlegget sier FrP i sin kjente stil at de har en primærpolitikk og så en sekundærpolitikk. I Senterpartiet har vi bare én mening. Vi har arbeidet imot Viken hele veien og er det sikre alternativet dersom man vil oppløse mastodonten Viken og ha tilbake Buskerud som eget fylke.

Senterpartiet er for desentralisering av makt, arbeid og kapital. FrP står dessverre for sentralisering. Det FrP omtaler som sin primærpolitikk, er å fjerne fylkeskommunen. De vil erstatte fylket med noen få store kommuner. Nå er det på tide at Morten Wold og FrP er ærlige. Hva vil FrP med Buskeruds kommuner? Hvilke kommuner vil Morten Wold slå sammen? Hvilke kommuner mener Morten Wold leverer for dårlige tjenester?

Fremskrittspartiet har i siste stortingsperiode vært med på å slå sammen mange fylker og kommuner med tvang uten å blunke. At FrP nå sier at framtidige kommunesammenslåinger skal baseres på frivillighet har dessverre liten troverdighet. Parolen som gjelder hos sentraliseringstilhengerne er dessverre; vil du ikke, så skal du. Vi tar deg med dårlig økonomi. Altså, såkalt frivillig tvang.

Senterpartiet mener dagens Buskerudkommuner er fullt ut i stand til å levere gode tjenester, forvalte arealene og være en god arena for folkestyret. Etter 8 år med sentralisering av politi, tingretter, skattekontor, kommuner og fylker er tiden inne for å løfte hele fylket.

Folk som vil ha Buskerud som eget fylke, sikre dagens kommunestruktur og gi et trygt velferdstilbud for folk i by og bygd, bør stemme Senterpartiet.