Statlige tilskudd er ikke nok til å dekke utfordringene med veterinærvakt