Står klare til å legge hundrevis av millioner på bordet til ordfører-Tine

– Vi står i startblokkene og er klare til å sette i gang så snart kommunedelplanen er vedtatt, sier Håvard Staff Brenno, styreleder i Norefjell Utvikling AS.