Inviterer til folkemøte om trial- og endurobane

Hvis du er interessert i å vite mer om den planlagte trial- og endruobanen på Vestre Spone, kan du troppe opp i kommunestyresalen.