Må avlyse hopprenn på grunn av snømangel – frykter for rekrutteringen

Bildet taler for seg selv. Her er det ikke mulig å hoppe. Vinteridrettene som er avhengig av snø, sliter i disse milde januardagene og må tenke alternativt.