I en pressemelding fra Øvre Eiker kommune opplyser kommunedirektøren at det er innført en rekke tiltak.

Større arrangementer avlyses, mellomstore arrangementer risikovurderes

Alle planlagte arrangementer i Øvre Eiker kommune til og med april 2020, der det ventes mer enn 500 deltakere, avlyses. Mindre arrangementer vurderes fortløpende, etter blant annet målgruppe for og hvor fysisk tett folk vil oppholde seg på arrangementet.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere, utføres det en risikovurdering før eventuell gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for koronavirus, og arrangører bør holde seg oppdatert på råd fra Folkehelseinstituttet.

Spisesteder bes fokusere på forebygging av smitte

Øvre Eiker kommune anmoder kommunens spisesteder og utesteder om å sørge for avstand mellom folk, og ivareta god hygiene. Eventuelle arrangementer på slike steder til og med april 2020 bør vurderes avlyst.

Kommunens ansatte unngår håndhilsing og klemming

Kommunens ansatte unngår å håndhilse på og klemme hverandre i tiden fremover. Kommunen oppfordrer også sine innbyggere til å vise forsiktighet med håndhilsing og klemming av smittevernhensyn.

Oppfordrer til forsiktighet ved reiser i inn- og utland

Øvre Eiker kommune oppfordrer sine ansatte sterkt til å ikke reise på ferie til vedvarende smittespredning den nærmeste tiden. Kommunen oppfordrer sine innbyggere til å følge det samme rådet.

Kommunens ansatte avstår fra jobbreiser til utlandet i tiden fremover, og vurderer i hvert enkelt tilfelle jobbreiser innenlands. Deltakelser på konferanser og store samlinger vurderes i hvert enkelt tilfelle, og der det er mulig, deltar de ansatte via nettmøter eller strømming. De ansatte som har anledning til å ta hjemmekontor, gjør dette i den grad det er praktisk mulig.