Sorenskriver: – Håper vi slipper å utsette saker veldig lenge

Lokalene til tingretten er stengt for publikum, og flere rettssaker har blitt utsatt på grunn av koronakrisen. Noen må vente til etter sommerferien før saken blir behandlet i tingretten.