Sole gjestegård vil samarbeide med småskalaprodusenter i nærområdet

Kjøkkenet på Sole gjestegård trenger oppgradering, og i den forbindelse ønsker Peter og Maria Næsstrøm, som driver stedet, å se på hvilke muligheter som finnes i tillegg til egen drift.