Søkerstorm til lærerjobb i Hønefoss - lokal medieingeniør på søkerlista

Fem kvinner og 15 menn har søkt på en nylig utlyst stilling ved Hønefoss videregående skole.