Søker permisjon fra politiske verv

Anita Skretteberg fra Høyre søker om permisjon fra sine verv i Modum-politikken.