Søker om støtte til fiberutbygging

Øst-Modum grendelag søker Modum kommune om støtte til å bygge ut bredbånd-/fibernett.