Søker om fisketiltak med helikopter

Vikersund Fiske skal legge ut gytegrus på elvebunnen i Vikersundet, ved Øya, og søker om tillatelse til å bruke helikopter til dette.