Søker om å skille fra gårdstun – vil bruke «Bergmesterboligen» til turisme

Eieren av Aslaksby søker om å skille tunet og ei boligtomt fra landbrukseiendommen. Administrasjonen innstiller på å avslå.