Søker om å sette opp ny driftsbygning

Ståle Holck søker om å få bygge redskapshus på rundt 277 kvadratmeter på Holo.