(Drammens Tidende)

MODUM: Riksvei 35 mellom Åmot og Sporpind på Modum blir stengt fra mandag 3. august og to-tre uker framover, opplyser Statens vegvesenet i en pressemelding.

Veien blir stengt på grunn av utbedring av ei veifylling og utskifting av ei stikkrenne som ligger ti meter under bakken.

– Det var ikke satt av penger til dette arbeidet før neste år, men takket være Stortingets ekstrabevilgning av koronamidler for å holde hjulene i anleggsbransjen i gang i forbindelse med pandemien, får vi forsterket fyllinga og skiftet ut stikkrenna allerede nå, sier byggeleder Rune Myhre i pressemeldinga. Han representerer Statens vegvesen.

Vil medføre støy

Det er NCC, med lokale Strand og Enger AS som underentreprenør, som skal gjøre jobben.

Veivesenet opplyser at sju-åtte mann vil jobbe med oppgraderingsarbeidet.

– De kommer til å jobbe på dagtid, men må også ta nettene til hjelp for at stengeperioden skal bli så kort som mulig, og til minst mulig ulempe for trafikanter og beboere. Arbeidene kommer dessverre til å medføre noe støy, skriver Veivesenet i pressemeldingen.

Omkjøring om Eikerveien

Mens rv. 35 mellom Åmot og Sporpind er stengt, er det omkjøring om fv. 2832 Eikerveien. Embretsfossveien blir stengt ved krysset med rv. 35 for å unngå at den blir benyttet som omkjøringsvei. Beboerne langs veien får tilgang til eiendommene sine.

– Hvis stengeperioden varer etter skolestart, vil vi sette i verk tiltak som sikrer skolebarna, sier Myhre.