Gå til sidens hovedinnhold

Snart kommer postbudet annenhver hverdag

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 7. juli går Posten Norge over til å levere brevpost i postkassene til husstander i Modum, Øvre Eiker og Sigdal annenhver hverdag. Postbudene i disse kommunene har god lokalkunnskap, har forberedt seg i lang tid og er klare for den nye hverdagen.

Brevvolumet er redusert med 70 prosent de siste 20 årene og er nå nede på et nivå hvor dagens ordning med utlevering av brevpost hver hverdag ikke lenger er bærekraftig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Med omlegging til annenhver hverdag vil de aller fleste brev være framme hos mottaker i løpet av to til tre dager, som i dag, så de færreste vil oppleve store endringer. Vi kan fortsatt sende brev fem dager i uken. Fra 7. juli vil husstandene i Modum, Øvre Eiker og Sigdal få levert brevpost i postkassen mandag, onsdag og fredag i en uke og tirsdag og torsdag i neste uke. Brevpost vil fortsatt bli levert hver dag til de som har postboks.

På denne nettsiden kan alle raskt sjekke hvilke dager posten vil bli levert i sin postkasse. https://www.posten.no/levering-av-post-2020

Digitaliseringen endrer måten vi kommuniserer på og hvilke tjenester vi benytter. Posten har som en konsekvens av dette utviklet en rekke nye tjenester for levering av post og pakker som skal gjøre hverdagen enklere. Nye tjenester er elektronisk distribusjon av brev via Digipost, levering av pakker i postkassen, fast leveringssted som kunden bestemmer, og levering innenfor døren. Kundene kan også sende brev og pakker fra sin postkasse. Som en følge av økt netthandel opplever Posten en kraftig økning i pakkevolumet og som et svar på dette har man besluttet å utplasseres pakkebokser i 1000 steder rundt i Norge. Utplasseringen vil skje det kommende året. Kundene kan benytte pakkeboksene hele døgnet og pakkene hentes ut ved bruk av en egen app.

Det var opprinnelig beregnet at 1500 årsverk ville bli overflødig ved omleggingen. Siden ble dette tallet redusert til rundt 1000, blant annet fordi Posten vant anbudet om avislevering. Gjennom godt samarbeid med tillitsvalgte er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt. 35 prosent fått annet arbeid i Posten.

Kommentarer til denne saken