Smitteutbrudd i Sigdal. Svein Olav handler kun når det er lite folk i matbutikken