Den smittede er i isolasjon. Smitteveien er foreløpig ukjent. Nærkontakt er varslet og sitter i karantene.

Totalt er det nå 37 påviste smittetilfeller i Krødsherad kommune siden 28.10.2020.