Dette varsler Sigdal kommune på sine facebooksider tirsdag ettermiddag.

På grunn av smitte og isolasjon blant staben ved legesenteret, har det vært nødvendig å endre både organisering og drift. Blant annet må antall konsultasjonstimer begrenses. Det betyr at konsultasjoner som kan vente blir utsatt.

Dette vil gjelde de to-tre neste ukene.

Stengt i korte perioder

– Heldigvis er det god vaksinasjonsdekning, og de aller fleste får kun lette til moderate symptomer. Man behøver da ikke nødvendigvis lege-oppfølging, men kan se an, og heller kontakte hjelp dersom man opplever tydelige symptomer og allmennpåvirkning, skriver kommunen i meldingen.

De som likevel trenger legehjelp, oppfordres til å ta kontakt med legene via e-konsultasjon. Slik at fastlegen kan vurdere om det er behov for fysisk oppmøte.

Kommunen varsler også om at Eggedal legekontor kan bli stengt i kortvarige perioder på grunn av personalmangel om smitten skulle øke blant leger og helsesekretærer.

– Pasienter som har avtalte timer ved kontoret, vil i så fall få beskjed direkte, informerer Sigdal kommune.

– Bruk nettportal

På grunn av smitten ved legesenteret i Prestfoss og generell smitteøkning, varsler kommunen at det kan være vanskelig å komme igjennom på telefonen til legekontorene de neste ukene.

De som trenger legehjelp oppfordres derfor til å bruke nettportalen helsenorge.no for bestilling av medisiner og legetimer.

Koronasyke bes bruke egenmeldinger ved smitte. De som likevel trenger sykemelding, kan starte en e-konsultasjon med fastlegen på helsenorge.no.

Sigdal kommune minner også om at foreldre med syke barn kan benytte seg av omsorgsdager, og disse dagene er doblet også for 2022.