2023 er valgår. Kommunestyrer og fylkesting skal velges. Noen politikere trekker seg frivillig. Andre får ikke fornyet tillit. Nye koster vil få slippe til. I vårt område er det i hvert fall tre av fire ordførere som takker for seg. Knut Martin Glesne i Krødsherad, Tine Norman i Sigdal og Knut Kvale i Øvre Eiker har alle takket nei til renominasjon. Bare Sunni Grøndahl Aamodt (SP) i Modum har stilt seg til disposisjon for fire nye år.

Som lokalavis har vi en viktig rolle i valgkampen. Det handler om lokaldemokratiet og de nære tingene som tross er viktig for folk der de bor. Allerede nå ser vi at enkelte partier har startet sin valgkamp. Bygeposten skal speile deg som skjer. For noen dager siden sendte jeg ut informasjon til alle politiske partier/lister i vårt område som enten er representert i kommunestyret i dag eller som har en oppslutning som gjør at de kan ha muligheter for en plass blant de folkevalgte.

Alle partier/grupper skal få lov til å komme til orde med et hovedinnlegg der de får presentere sin politikk. Å kunne få «snakke» uforstyrret til velgerne og der de forteller hva som er viktig for dem og ikke kritiserer andre mener vi er god takt og tone. Så vil vi selvsagt åpne for debatt også. Det er meningsutvekslingen som er det mest spennende i en valgkamp.

Vi kommer ikke til å si ja til alle invitasjoner. Av erfaring vet vi at det kommer til å bli mange av dem. Vi vil prioritere lokale kandidater og lokale saker. Partiledere og rikspolitikere får nok plass i nasjonale medier. Det er ikke noe automatikk at lokalavisen skal lage en reportasje selv om en rikspolitiker står på en lokal stand eller besøker en lokal bedrift. En gang i tiden var det stor når en politiker fra partiledelsen kom på besøk. Vi kommer heller til å følge de lokale kandidatene. Vi kommer til å utfordre dem på floskler som; «vi vil jobbe for en kommune der alle føler seg ivaretatt og sett». Det er så enkelt å slenge rundt seg med slike standardfraser. Det interessante spørsmålet er og blir hvordan de rent konkret har tenkt å få det til.

Vi kommer til å lansere en lokal valgomat i løpet av sommeren. Vi har en ambisjon om å arrangere ett eller flere folkemøter og vi skal gjennomføre lokale meningsmålinger. Vi ønsker å være en arena der debatten pågår til glede og sikkert også forargelse for lesere og politiske motstandere. Men det er en viktig del av valgkampen. Demokrati handler slett ikke om at alle skal være enige. Demokrati er å kunne være uenige. Det er nettopp derfor vi har frie valg. De som til slutt får plass i kommunestyret i sin kommune er valgt av folket etter en tvekamp om stemmene som skal være tøff, men real likevel.