Slik blir Fjordbyen Brygge

De planlagte leilighetene i neste byggetrinn i Fjordbyen er presentert på prosjektets hjemmeside.