Det vises til saken om "folkehallen" som ble omtalt i Bygdeposten for et par uker siden. Skøytegruppa i Geithus IL (GIL) ønsker med dette å informere om vår holdning i saken.

Alle i skøytegruppa drømmer om hall. Vi er imidlertid veldig opptatt av driften av eksisterende anlegg. Vi kan ikke komme i en situasjon som gjør at hallen står klar, men at vi ikke har skøyteløpere. Skøytegruppa er fullt ut innforstått med at det er hovedstyret i GIL som er grunneier, og må stå for et eventuelt prosjekt.

På bakgrunn av dette er det GIL hovedstyre som må vedta mandat og organisering, og skøytegruppa forholder seg lojalt til dette. Da prosjektet ble betydelig større enn først antatt, og samarbeidsklima var veldig vanskelig, har GIL skøyter styrebehandlet saken. Konklusjonen ble at det er fornuftig å trekke nåværende søknad om penger til et forprosjekt fra Sparebankstiftelsen i Modum. Innstillingen ble videresendt til GIL hovedstyre ved styreleder, Jon Hovland.

GIL skøyter har ikke gitt opp drømmen om å få skøytehall, og vil jobbe videre med dette.

Les også

Kjære Jon Hovland – du lovet å oppføre deg som en voksen, dannet person