Skolestruktur i Øvre Eiker: Anbefaler å flytte barneskole og slå sammen ungdomsskoler

Forslaget som nå skal ut på høring, går ut på å flytte Hokksund barneskole fra Lerberg til Loesmoen, og samle alle ungdomstrinnene i kommunen på Hokksund ungdomsskole.