At streikeuttaket ikke er større er et klart signal om at forbundet belager seg på en langvarig streik, påpeker Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

For få dager siden uttalte Hege Vollan at lærerne i Modum var klare om de skulle bli tatt ut til streik.

– Lærerne er veldig klare. Jeg snakket med dem før sommerferien og gjennomgikk hvorfor vi streiker. Får vi beskjed om å hoppe, hopper vi, sier Hege Vollan i Utdanningsforbundet.

Disse skolene blir berørt:

I Modum kommune er det Brunes naturbarnehage, Vikersund skole, Søndre Modum ungdomsskole og Buskerud videregående skole som blir berørt.

De som er tatt ut går ut i streik 22. august.

– Vi har tatt ut en pedagogisk leder i Brunes naturbarnehage fordi hun sitter i streikekomiteen. Fra Vikersund skole er det også tatt ut en lærer, sier Vollan.

For Buskerud videregående skole og Søndre Modum ungdomsskole er tilstanden derimot en helt annen. På Buskerud videregående skole er det tatt ut 46 lærere, mens hele Søndre Modum ungdomsskole er tatt ut med sine 26 lærere. Noe som gjør at skolen i praksis ikke kan holde åpen.

– Vi syns det er fryktelig trist at det går utover Modum sine elever, men dette er nødvendig. Noen må gjøre denne jobben og at vi er plukka ut er vi stolte av. Det er en viktig kamp, sier Vollan.