Gå til sidens hovedinnhold

Skolesaken i Krødsherad, en kommentar til kommentarene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innledningsvis, dette innlegget handler ikke om og gjør heller ikke noe forsøk på å argumentere for stedsvalg, bare så det er nevnt.

Skolestruktur og plassering av skoler er alle konflikters mor i bygder og tettsteder rundt omkring. Det engasjerer voldsomt, mange andre kommuner har hatt eller kommer til å oppleve lignende ordskifte og splittelse. I så måte er det bare trist å se at også lille Krødsherad har havnet nettopp der. Som en debattant sier, ny skole burde ha vært en samlende og positiv ting for innbyggerne her i kommunen. Så er definitivt ikke tilfelle når man leser kommentarfeltene. Og noen burde definitivt puste dypt med magen og aller helst vente en dag eller to før de trykker «send.» Trusler og personangrep mot politikere hører ingensteds hjemme. Heldigvis er vel disse tilbøyeligheter få i antall, og de saklige innleggene langt i overtall.

At politiske partier og representanter i kommunestyret jobber for sine hjertesaker er bare slik det skal være. Vi må tåle ulike syn og meninger, og respektere flertallsvedtak som fattes. Dette er demokrati i praksis, på det beste, og verste. Selvfølgelig avhengig av øyet som ser.

Problemet er her prosess, eller manglende sådan. Når det så vel utad blant bygdas innbyggere som innad i kommunestyret oppstår selv den minste tvil om åpen og redelig forutgående behandling må man ikke være overrasket om bygdejustisen våkner. Ei heller at Bygdeposten kommenterer. Det er deres jobb å utfordre og stille kritiske spørsmål til all øvrighet. Særlig i betente saker som dette. Lik det eller ei, slik er det.

Alle skjønner at ordfører og kommunestyret ikke har noen drømmeoppgave foran seg.

Etter mitt, og mange andres syn ligger mye av skylda for de steile fronter nettopp hos politisk og administrativ ledelse. Vi som kjenner ordfører Knut Martin vet at han vil det beste for bygda. Men han av alle burde ha visst hvilken sprengkraft denne saken hadde. Hvordan han da kunne gå god for hva vi så under det nå berømte «oktobermøtet» er for mange fortsatt uforståelig.

Å rekapitulere det møtet er vel unødvendig. Kommunedirektør skal forberede og kvalitetssikre saker før politisk behandling. Når mediene ba om en kommentar etter nevnte møte kunne vi lese «jeg hadde vel hørt at det kom noe!» Kvalitetssikret og forberedt? Bedøm selv. Sett utenfra virker det som om administrasjonen først i det seinere har funnet det opportunt å kikke litt nærmere på saken, men da etter massivt press utenfra.

Nei da, så langt er det slik at kan ingen tas på formelle feil av betydning. Men for bygdas del skulle jeg ønske at politisk og administrativ ledelse hadde vist mer kløkt og klokskap i behandlingen både før og etter. Slik mange ser det er mye av årsaken til ufred og splittelse rett og slett dårlig politisk håndverk. Karakteren altfor mange setter er «ikke til stående», sagt med skolens terminologi. Dessverre. Det handler om tillit til de tillitsvalgte.

Så er det bare å håpe at det kommende møtet faller ned på en klok og samlende beslutning. Pust med magen og respekter det som måtte komme. Det blir jo ny skole, her, der eller begge steder? Ikke ryk uklar med sambygdinger. Ved neste kommunevalg kan alle si sin klare mening ved stemmeurnene.

Skolesaken er en gryte med så mange ingredienser at ingen helt vet hvilken suppe som kokes

Kommentarer til denne saken