Gå til sidens hovedinnhold

Skole og stedsutvikling

Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg hadde ikke tenkt å involvere meg i debatten om skolestrukturen i Krødsherad, men når jeg hører alarmerende snakk om at Coop ikke vil investere i ny butikk på Krøderen hvis skolen forsvinner, blir jeg alvorlig bekymret.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Se hva som har skjedd på Noresund, det ene etter det andre blir lagt ned av lokale servicetilbud. Da bør en vel tenke hva dette skyldes?

Hvis en ser på de enkelte servicefunksjoner på tettstedene Noresund og Krøderen, er det rimelig naturlig å betrakte disse som vesentlig viktige for de som bor i disse tettstedenes nærområder. Kall de gjerne nøkkelfunksjoner for stedet og dets innbyggere. For å skape slike nøkkelfunksjoner må det aller først være et lokalmarked som gjennom sitt behov tilfører disse funksjonene nok omsetning i ukedagene. I helger er gjennomgangstrafikken avgjørende for å få det nødvendige pluss i omsetningen. Dette betyr altså at den lokale omsetning, pluss helgeomsetning, danner det økonomiske grunnlaget for næringsfunksjonen.

Se så til Noresund, hvor Bygdelista og Høyre med sitt flertall fikk vedtatt at ny Sokna-Ørgenvika skulle bygges, så forsvant det aller meste av det nødvendige økonomiske grunnlag for å opprettholde mye av lokalstedets nærservicetilbud, og dermed også muligheten for økonomisk forsvarlig drift. Dette har betydd at de ikke-stedlige investorer har avsluttet sitt engasjement på stedet, og det legges ned næringsvirksomhet over en lav sko. De som da er igjen er de lokale investorer som i tillegg til ønske om økonomisk gevinst for sin virksomhet, også har hjertet sitt for Noresund. Uten dette hjertet hadde det ikke vært noe igjen på stedet.

Les også

Skolestriden i Krødsherad: La oss stå sammen slik at begge tettstedene blir flotte og attraktive

 

Se så til Krøderen, hvor det aller meste av nærservicetilbud er etablert i COOP-butikken. Dette er et foretak som styres utenfra bygda og avgjørelsene tas av personer som slettes ikke har hjertet sitt på Krøderen. Hvis det som sies medfører riktighet – om manglene ønske om investering i ny COOP butikk på Krøderen hvis skolen forsvinner – er tragedien et faktum.

Det økonomiske grunnlaget for COOP Krøderen er akkurat det samme som for Noresund, lokalbefolkning samt helgetrafikken.

Disse momentene har vært fullstendig fraværende i denne skoledebatten, og hvis dagens skolestruktur endres vesentlig, vil dette ha konsekvenser for begge tettstedene. Hvis da også SFO skal samlokaliseres med en ny skole, vil dette være en spiker til i kista.

Jeg undres sterkt over om dagens politikkere, hvor riktignok de som denne gang er mest framtredene i debatten – og som ikke stiller til gjenvalg, vil gamble med disse tettstedenes eksistensgrunnlag. Det er kjekt å slippe å ta ansvaret for sine beslutninger. Jeg vil tørre å påstå at dagens grunnlag for drift av de stedlige nødvendige servicefunksjoner til stedene innbyggere, er nede på et økonomisk grunnlag som virkelig bør begynne å skape bekymring hos de som fatter beslutningene i kommunen.

Les også

Generalprøven endte med fortsatt to Krødsheradskoler – om én uke faller avgjørelsen

 

Dere bør se konsekvensene av de beslutninger dere fatter, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt, for det er beslutninger som er fattet på langsiktige vurderinger som aller først skaper den lange tillit som er nødvendig for at det skal investeres noe. Det er tungt å få det til på Noresund nå,  en situasjon som vil vare i flere år fremover, og dere bør stille dere selv spørsmålet om det er ønskelig at en slik situasjon også skal oppstå på Krøderen. Krøderen har svært lite arealer som er mulig å etablere og utvikle stedlig næring på, så for meg er det absolutt klart at dagens næring må tas vare på og hvor forholdene må legges til rette for nødvendige utvidelser.

Aller sist vil jeg bemerke at en næringspolitikk som fremskynder nedleggelse og avvikling av den vesle næringsvirksomheten vi har, slettes ikke gir lyst til lokale investeringer. Dette vil, uansett hva dere måtte mene, ha påvirkning på hvor mennesker vil bosette seg. Krødsherad har siste år hatt en nedgang på 55 innbyggere noe en hver ansvarlig politiker bør forstå ikke er spesielt gunstig for det store ønske om økt bosetting. En endring av dagens skolestruktur er gambling med Krødsherad sin framtid som egen kommune, og det har dere vel ikke gått til valg på.

Les også

Ja til én ny Krødsheradskole!

 

Kommentarer til denne saken