Gå til sidens hovedinnhold

Skole i Krødsherad, aldri for seint å snu

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et raskt Google-søk på skolesituasjonen i nabokommunene til Krødsherad viser:

Modum:

Innbyggere: ca. 13.500

Store tettsteder: 3

Barneskoler: 5

Ungdomsskoler: 2

Sigdal:

Innbyggere ca. 3500

Store tettsteder 2

Barneskoler: 3

Ungdomsskoler: 1

Flå:

Innbyggere: ca. 1050

Tettsteder: 1

1 skole

- Eget Bygg 1–6

-Eget bygg 7–10 (ungdomsskole).

Jeg vet lite om hva politikere og innbyggere i disse kommunene og tettstedene mener om sin skolestruktur, men jeg registrerer at det ser ut til å ha en sammenheng med hvordan bosettingen er i den enkelte kommunen i kombinasjon med antall tettsteder. Som aktiv i Krødsherad AP i mange år har jeg alltid ment at vi har ivaretatt begge tettsteder på en veldig god måte. Skole og arbeidsplasser har alltid vært viktige deler av utviklingen av tettstedene for Arbeiderpartiet. Dette gikk vi til valg på også i 2019. Skole på begge tettsteder. Skolene er navet i tettstedene, ett område for skole på dagtid og fritidssysler på ettermiddagen og kveldene.

Velgerne som valgte AP sin stemmeseddel i Krødsherad regnet nok med at de fikk politikere som forsvarte dette standpunktet. Slik gikk det som kjent ikke. 3 av arbeiderpartiets valgte representanter stemte mot partiets program, partiet, og velgerne. Dette var grunnlaget for å danne et flertall i kommunestyret for å legge ned Krøderen Barne og ungdomsskole, og bygge en ny skole på Noresund.

Argumentet for dette flertallet var/er: Økonomi. Det er for dyrt å bygge to nye skoler. Vi har ikke råd!

Prisen var 180 millioner i stedet for 150 millioner i samlede investeringer for å få to fullstendig nye skoler og ivareta begge tettsteder.

Etter underskriftskampanje ble også Krøderen utredet som sted for en samlet skole i kommune

Nå ligger fasit på bordet

  • To nye skoler: ca. 180 millioner kroner.
  • En ny skole på Noresund: ca. 180 millioner kroner.
  • En ny skole på Krøderen ca. 150 millioner kroner.

Driftskostnader er også et argument som blir trukket fram: lærerstillinger skal kuttes, ved en felles skole. Innsparinger i skole administrasjon / lærerårsverk skal spare årlige kostnader.

Samtidig er det klart at vi får vi økte kostnader på andre områder:

-Tiltak for sentrumsutvikling i det tettstedet som mister skolen.

– SFO skal ha tilbud på begge steder.

-Krødsherad hallen skal sikres samme økonomi (ved nedleggelse av Krøderen skole)

-Samfunnshus beholdes, osv.

Disse tiltakene vil sammen med tapt skatteinngang/overføringer sannsynligvis langt på vei spise opp innsparingene. Ett eksempel: en lærer mister jobben, tar med seg sin familie på fire og flytter til en ny kommune. Dette kutter overføringer fra til kommunen. Som et eksempel 30–40 000 kr pr. innbygger i gjennomsnittlig overføring pr. år. Dette blir 150–200 000 kroner i tapt inntekt hvert år. Hvor mange familier flytter?

Skolen og kommunen er en hjørnestein i lokalsamfunnet og behovet for lærere skal alltid tilpasses den elevs-sammensetningen som finnes og de behov som dette gir. De føles feil å legge til grunn at lærerstillinger skal kuttes.

Nå er vi trengt opp til veggen og en splittet bygd og splittede politiske partier, er resultatet du ser og føler når man deltar på medlemsmøter, leser kommentarer og hører forargede, innbyggere, politikere, ansatte osv.

Det er aldri for seint å snu.

Jeg håper et flertall i kommunestyret ser at dette nå bør stoppes. Priser for tre/ massivtre og stål og mye andre byggematerialer har nær doblet seg i pris. Denne utviklingen er ventet å vare en god tid framover. Anbudene som kan gis på alle disse skolealternativene vil måtte gå i taket. (bygging skal startes raskt). Kommunen må sørge for å ha økonomisk spillerom også i framtiden. Flere store investeringer (låneopptak) kommer. Brannstasjon, oppkobling av flere abonnenter/områder mot renseanlegg, osv.

Velg to skoler også i den nærmeste framtiden. Et kompromiss som alle kan leve med.

Sett sammen en kompetent gruppe med erfarne representanter fra lokale håndverkere/bedrifter innen: byggevarer, tømrerbedrifter, rør og elektro. Kommunen har mye kompetanse. Gi disse muligheten til å se på forbedringer av begge skolebygg med nye lokale øyne.

Det burde være i de flestes interesse og samle bygda om et kompromiss som alle kan leve med.

Kommentarer til denne saken