(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Erik Graaberg i Drammen Skisenter håper det vil dryppe på dem dersom Alpinanleggenes Landsforenings bønn om krisepakke til 400 millioner får politisk gehør.

Interesseorganisasjonen har tallfestet heiskorttapene til 33 prosent inneværende sesong.

– Vi har en litt annen hverdag enn fjellanleggene som baserer mye av sine inntekter på mars og april, men også våre tap er betydelige. Vi merker det mest i helgene når de tilreisende uteblir. sier Graaberg.

Han var veldig optimist etter en sommersesong som varte til langt ut i oktober, og en vintersesong som startet med åpning 16. november.

Så kom regnet 28. desember, og det drittværet som Graaberg karakteriserer det som, varte gjennom januar og februar.

Bygde reserve

– Det var skikkelig stang ut for oss. Vi klarte likevel å bygge opp en reserve med kunstsnø, og mente at vi hadde snø til over påske da vi gikk inn i mars måned. Vi pådro oss kostnader som gikk over et normalår ved den produksjonen, men vi var optimister med tanke på mars måned og ut påsken.

– Helt til koronaen traff oss, sier Graaberg.

Han venter spent på vurderingen av de første tiltakene, noe som skal skje 27. mars, og om det etter den vurderingen vil bli mulig å åpne igjen. Eller om det strammes ytterligere til.

– I det store og det hele, der det står om å redde liv, er jo dette bagateller, sier han.

Drammen Skisenter i kompaniskap med Oslo Vinterpark lanserte denne sesongen et felleskort for deres kunder der de kunne slå sammen vinter- og sommeraktiviteter i ett kort, og med det redusere utgiftene betydelig.

Det har vært populært, og mange har benyttet seg av løsningen.

Force majeure

– Vi så til treningssentrenes ordning med avbetaling gjennom hele året. Og med en åpning for månedlige betalinger for ett kort framfor å kjøpe ett kort for vinter og ett for sommer, har mange valgt denne løsningen, forteller Graaberg.

Han har bare fått et par henvendelser med spørsmål om kunne legge medlemskapet på vent, men der støtter alpinanleggene seg til force majeure- regelen i kjøpsloven. Den sier at driveren av anlegget ikke er ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer tilbudet til medlemmet når forholdet ligger utenfor driverens kontroll og der driveren ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet.

– Abonnentene som tegnet avtale i høst fikk fire flotte måneder i anleggene våre før dette trådte inn, og vi håper jo at vi kan komme raskt i gang igjen.

Graaberg permitterte først alle ansatte da anlegget ble stengt , før han selv havnet i samme situasjon. Om påsken ryker for skientusiastene, lover han at de ansatte vil være tilbake etter påske for å gjøre klart alt til sommersesongen.

– Om det utvikler som vi håper fram mot sommeren, leser jeg det slik at det ikke skal være noe hinder for at to stykker kan sitte med god avstand i stolheisen, og så sykle hver for seg når de kommer til toppen, sier Graaberg.

Tidlige tiltak hjelper ikke

Krisetiltak til det øvrige næringslivet, som dreier seg både om moms, arbeidsgiveravgift og lånegarantier, treffer ikke nødvendigvis alpinnæringen så godt, og momskompensasjon fra 1. januar som kunne vært til hjelp, treffer heller ikke. Den ordningen gjelder fra 20. mars, og det hjelper jo ikke noe, for da er alle alpinanleggene likevel stengt.

En reduksjon av arbeidsgiveravgiften er også irrelevant, siden alle nå er permittert.

Drammen Skisenter hadde mange aktiviteter på programmet i mars måned som selvfølgelig ble avlyst. I tillegg er også alle arrangementene i Lodgen på tunet kansellert.

– Vi eier det bygget, mens det er nye drivere inne som drifter den for egen regning, forteller Erik Graaberg.

Haukåsløypa, som eies og driftes av Drammen Slalåmklubb, har ikke maktet å åpne hovedbakken denne sesongen.