Skilsmissen stoppet: – Jeg gråt av glede da de tok grep

Stopper kommunedirektørens forslag om å skille seg fra Hjemmefrontmuseet.